Welkom

Welkom op de website van de Heldense Zwemvereniging. Voor opmerkingen, tips en andere zaken kun je mailen naar

info@heldensezwemvereniging.nl.
Voorlopige trainerskalender - [28 aug 2015]
Beste ouders en leden,

Dat deze informatie pas laat aan jullie wordt doorgegeven heeft diverse redenen. Op 16 september hebben we een bijzondere vergadering waarin het een en ander wordt uitgelegd over de stand van zaken en deze late mededelingen. Zie ook de eerder ontvangen e-mails.
Deze 16 september komt dus in de plaats van 2 september (e-mail volgt zo spoedig mogelijk).

Alle wedstrijdploegleden kunnen morgenvroeg van 06:00 uur tot 08:00 uur mee trainen in Blerick. Meld dit dan svp even aan André.

Diegenen die a.s. zondag in de bossen willen meetrainen zijn om 10:00 uur welkom op de parkeerplaats bij de Heldense Bossen.

Verder is van groot belang dat alle wedstrijdploegleden en ouders de datum 12 september van 10:30 uur tot 12:30 uur reserveren voor een belangrijke bijeenkomst mede i.v.m. start nieuwe seizoen. Iedereen wordt geacht te komen inclusief ouders!!!Het bestuur en trainers.Nieuwe leden - [4 jul 2014]
Beste leden en ouders,Het bestuur heeft in januari van dit jaar besloten om de activiteitentoeslag ook te koppelen aan het aanbrengen van nieuwe leden. Dit wil zeggen dat als iemand een nieuw lid binnen haalt, 1 keer de activiteitentoeslag terug gegeven wordt. Dit geldt niet voor broertjes of zusjes. Gebleken is dat mond op mond reclame een goede manier is om leden te werven. Het begin van een nieuw seizoen is de mogelijkheid om nieuwe leden te werven. Dus zegt het voort. Wel even melden als iemand via jullie lid wordt.

Het bestuur.


Inloggen:Onze hoofdsponsors